DOBE7779

مطابق شکل بالا در نظر بگیرید دو فضانورد A و B با بندی به دیوارها بسته شده اند.A یک بادکنک پر از هلیوم را نگه داشته و کل سیستم در حالت سکون است.

A بادکنک را به سمت B پرتاب میکند و بادکنک شروع به حرکت به سمت B میکند.

به نظر شما از نظر ناظر بیرونی (کسی که از بیرون میبیند و جز این سیستم نیست)اتاقک به کدام سو حرکت میکند؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

600

تکمیلی برای دانش آموزان ترمیک

600

دوره جمع بندی ریاضی کنکور 1401

500

دوره جمع بندی فیزیک 1401

400

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای